CÔNG TY TNHH BAO BÌ TÂN THÁI

Add: Lô E18, Đường Số 1, KCN Hải Sơn, Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Tỉnh Long An

Tell: (0272) 3766719 – Fax: (0272) 3766718

Hotline: 0919 719 090

Email: nganthainew@gmail.com

Website: www.baobitanthai.com.vn